NAVsystem workshop

15. 11. 19

8. listopadu 2019 jsme pořádali workshop ohledně plánovaného budoucího rozvoje NAVsystemu.
Workshopu se zúčastnili stávající uživatelé NAVsystemu, se kterými jsme diskutovali projekty,
které chystáme v brzké době realizovat. V rámci akce probíhaly rozhovory na témata uživatelské rozhraní
a workflow dispečera, vylepšení briefingové aplikace a integrace se systémy třetích stran.

Velice děkujeme všem účastníkům za cenné informace, které nám na workshopu předali
a které dále využijeme ve vývoji našeho software.