Helena Budská, Ing.

Ministerstvo dopravy

Helena působí v NAVacademy jako školitel v oblasti leteckých předpisů a všeobecných informací o civilním letectví. V oboru civilního letectví působí již více jak 15 let. Při výcviku uplatňuje znalosti a praktické zkušenosti získané na různých pracovních pozicích od zajišťování gesce účasti ČR v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO) a koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních úmluv vypracovaných ICAO, přes pozici prodeje letecké cargo přepravy a zajišťování charterových cargo letů, až po současnou pozici na odboru civilního letectví ministerstva dopravy, kde je zodpovědná zejména za mezinárodní spolupráci s leteckými dopravci při projednávání a posuzování jejich žádostí o vydání povolení k pravidelným a nepravidelným letům a za oblast bezpečné přepravy nebezpečného zboží vzduchem.

Nejbližší kurzy NAVacademy, kde Helenu uslyšíte:
INITIAL TrainingTAILORED Training, Annual Winter Training