Anton Podolec, Ing.

NAV Flight Services, s.r.o.

Anton svoji kariéru nastartoval v roce 1966 jako letecký mechanik u ČSA, vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině, fakulta – Provoz a ekonomie dopravy a spojů, obor – Provoz a ekonomie letecké dopravy. U ČSA pracoval 25 let na různých pozicích až na vedoucího útvaru Letové Přípravy a Dokumentace. Dále pracoval jako Vedoucí navigačního oddělení u společnosti Georgia Air a v roce 1992 založil společnost NAV Flight Services, kde pracuje až do současné doby.

Kurzy NAVacademy, kde Antona uslyšíte:
Annual Winter Training, Initial Training