Optimalizace rychlosti v NAVsystemu

03. 04. 19

Optimalizace rychlosti je jednou z klíčových oblastí ovlivňujících provozní efektivitu letecké dopravy s potenciálem ušetřit provozní náklady v řádu desítek procent. To se projevuje velmi významným množstvím peněz, které se ušetří během ročního provozu. Průzkumy naznačují, že mnoho leteckých společností stále nevyužívá plný potenciál z optimalizace rychlosti, takže jsme se rozhodli napsat krátký článek, který by poskytl přehled osvědčených postupů a nástrojů dostupných v NAVsystemu.

Základní myšlenkou optimalizace rychlosti je vyrovnání nákladů na palivo s náklady souvisejícími s letovým časem (odvozené z údržby, podmínek nájmu, obchodního modelu letecké společnosti, nákladů na posádku atd.) způsobem, jakým jsou celkové náklady na let minimalizovány. Pro tento účel byl zaveden nákladový index (Cost Index CI) – jednoduchý vzorec, který kombinuje náklady na pohonné hmoty a časové náklady -> CI umožňuje přepočítat dobu letu na kg paliva a naopak. Náklady spojené s časem a náklady na pohonné hmoty jsou zpravidla důvěrné informace leteckých společností a použití vzorce CI umožňuje optimalizovat lety bez znalosti přesných čísel – je to jen poměr.

Technika optimalizace rychlosti se liší v závislosti na vlastnostech letadla (A/C). Většina moderních letadel má schopnost létat v tzv. ECON rychlostním režimu. Tím je zajištěno, že v každém okamžiku vzhledem k okolnímu prostředí letoun letí optimálně. Operační řídicí centrum (OCC) poskytuje optimalizovanou CI pro danou trasu v OFP a hodnota CI je letovou posádkou během inicializace zadána do systému řízení letu (FMS). V systému NAVsystem je možné sledovat ceny pohonných hmot na různých letištích po trati a náklady související s časem pro každý letoun. To umožňuje dynamický výpočet CI pro každý let. NAVsystem podporuje ECON rychlosti při výpočtu OFP tak, aby byla optimalizována i spotřeba paliva.

Pro letadla, která nepodporují ECON rychlostní režim, je celková optimalizační úloha mnohem komplikovanější. Přesto NAVsystem umožňuje snadno vypočítat a porovnat celkové náklady na let (s přihlédnutím k době letu i nákladům na spotřebu paliva) při různých rychlostech. To umožňuje zvolit optimální rychlost čísla M (nebo jiný cestovní režim) pro daný let s ohledem na předpokládaná data prostředí (vítr a teplota), celkovou hmotnost letadla a plánovanou letovou hladinu FL. V tomto případě by si letové posádky měly být vědomy skutečnosti, že rychlost je optimalizována pro plánované podmínky – v případě, že nejsou schopny letět v plánovaných FL (konfliktní provoz nebo zásahy ATC), měly by odpovídajícím způsobem přizpůsobit rychlost. Stanovení optimální rychlosti při ± 2000 stop kolem plánované FL může být pro posádku od OCC velmi užitečným pomocníkem pro udržení provozní efektivity i v přeplněném vzdušném prostoru, kde pravděpodobnost, že letadlu nebude dovoleno letět v plánované hladině, nemůže být zanedbána.

NAVsystem – optimalizace rychlosti 1

Situace se také komplikuje, když je využíváno převážení paliva (fueltankering). V těchto případech by náklady na palivo použité při výpočtu CI pro daný let měly být průměrné náklady na palivo tj. kombinující náklady na palivo na daném letišti s náklady na převážené palivo včetně nákladů na jeho přepravu.

NAVsystem – optimalizace rychlosti 2

Převážení paliva (fueltankering)  s přesným výpočtem nákladů na přepravu je další funkcionalitou plánovacího SW NAVsystem, který významně přispívá ke snížení provozních nákladů leteckých společností.